کلاس اتاق تاریک

اتاق تاریک بخشی از اتاق چند حسی است که در جهت تعدیل حسی برگزار می شوند . برای کودکانی که مشکل تمرکز دارند بسیار کاربردی است و با تمرکز ویژه بر روی مشکل ادراک دیداری در اختلالات مثل اختلالات یادگیری, اختلالات نقص توجه, بیش فعالی و اختلالات اتیستیک نتایج بینظیری دارد .

این کلاس حتی در مواقعی که کودک شما هیچ مشکلی ندارد و فقط قصد دارید کودک باهوش تری داشته باشید می تواند استفاده شود .

دیدگاهتان را بنویسید

پشتیبانی سایت