کلاس گفتار درمانی

افرادی که از خدمات کلاس گفتاردرمانی استفاده می کنند :

اگر کودک شما وضوح کلام خوبی ندارد ,لکنت دارد یا خزانه واژگان ضعیفی دارد

اگر کودک شما مشکل بلع و آبریزش دهان دارد

اگر بیمار شما فرد بزرگسالی است که به دلیل بیماری یا تصادف کلام خود را از دست داده است

دیدگاهتان را بنویسید

پشتیبانی سایت